Miljöpolicy

Det pratas mycket om klimatförändringar. Fokus ligger ofta på att prata. Omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle går alldeles för långsamt. Vi har valt att inte prata så mycket utan att istället handla. Så här har vi blivit koldioxidneutrala.

  • Sedan start har Vänern Outdoor använt gasfordon som drivs av biogas för transporter på land.
  • Vår båt drivs av HVO 100, som är framställt utan palmolja och är helt förnybart.
  • När vinden är den rätta så seglar vi.
  • Jollen till båten drivs av en elmotor.
  • Maten är främst växtbaserad och med låg klimatpåverkan.
  • Vi klimatkompenserar för de utsläpp som ändå uppstår (vi vet att klimatkompensation är tveksamt, men det är ändå bättre än att avstå).

Här är några andra områden  vi arbetar med:

Kollektivtrafik
Resan till resmålet står ofta för den största delen av resans klimatpåverkan. Vänd er till oss om ni vill ha hjälp med tider och färdvägar när ni ska resa hit kollektivt. Från Göteborg finns det direkttåg till oss. Vi hämtar och lämnar på stationen utan kostnad efter överenskommelse.

Lämna inga spår
Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva.

Gynna den lokala ekonomin
Lokalt ägande, lokala guider och lokala inköp gynnar den lokala ekonomin.

Miljöanpassad verksamhet
Vi arbetar aktivt med att minimera alla verksamhetens miljöbelastningar.

Återkoppla till naturen
Tyvärr har många människor kommit så långt ifrån naturen att de kan behöva lite guidning för att hitta tillbaka. Vi hjälper våra gäster att återkoppla till naturen.

Säkerhet
Välutbildade guider, bra utrustning, riskbedömningar och reservplaner gör turerna trygga och säkra.

Biosfärsområde
Vi är medlemmar i, och en del av Biosfärsområdet, Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett område utsett av Unesco som modellområde för hållbar utveckling. Utsett p.g.a. den unika miljön och det rika kulturarvet.

Ett biosfärområde har tre syften – att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap, samt stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Cookie Consent with Real Cookie Banner