Återkoppla till naturen

Jag har alltid trivts i naturen. Den har varit som ett hem för mig. För några år sedan arbetade jag med dator på ett kontor. Ett meningsfullt jobb kring energi och klimatfrågor, men ett jobb långt från naturen. Jag ville ut, men jag ville också förmedla naturupplevelser till andra. Vänern Outdoor var fött.

Jag är naturvetare i grunden och ser gärna vetenskapligt på världen. Trots det, eller kanske på grund av det, ser jag hur många människor kommer allt längre ifrån naturen. Vi tappar känslan och kontakten till naturen. Dagens samhälle och puls kan vara lockande men det är i naturen vi har våra rötter och vårt biologiska arv. Människan mår bra av att vistas i naturen. Det är i naturen vi hittar inre lugn och återhämtning från en stressig vardag.

Själv går och springer jag barfota så ofta jag kan. En vanlig åsikt från människor jag möter är att man inte ”kan” gå barfota i naturen p.g.a. stenar, barr och kottar. Hade ett liv utan skor inte varit möjligt hade människan varit utdöd sedan länge, tänker jag.

Utan skor tillkommer andra upplevelser av omvärlden.

Är ytan mjuk eller hård, torr eller fuktig, hal eller sträv, varm eller kall? På liknande sätt kan vi också lära oss att öppna upp och ta in andra intryck i naturen.

En växt, en smak. Går den att äta? Vad är den bra till? Förr kunskap för att överleva. Nu bortglömt av de flesta. Ljud och dofter, synintryck och känsel. Ett virrvarr av arter och intryck. Hur hänger allt ihop? Tyvärr har många människor kommit så långt ifrån naturen att de kan behöva lite guidning tillbaka. Jag tror att skillnaden mellan att se naturen passera utanför bilrutan och att vara en del av naturen är avgörande för att förstå naturens värden.

Vi hjälper våra gäster att återkoppla till naturen.

Peter van der Tol – Grundare av Vänern Outdoor

Cookie Consent with Real Cookie Banner